xaydungdan-1577161049-59.jpg

xaydungdan-1577161049-59.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.