wolbachiasp-1475054546-77.jpg

wolbachiasp-1475054546-77.jpg

Khi muỗi địa phương được gây nhiễm Wolbachia được thả ra cộng đồng, chúng sẽ cặp đôi với nhau và với muỗi tự nhiên không mang Wolbachia và sản sinh ra thế hệ muỗi mới mang Wolbachia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *