wefasean1-1545017025-35.jpg

wefasean1-1545017025-35.jpg

WEF Founder and Executive Chairman Prof. Klaus Schwab, Party Chief Nguyen Phu Trong and Prime Minister Nguyen Xuan Phuc take a photo at the event (From R to L)  (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *