w720h405fill-1553592672-2.jpg

w720h405fill-1553592672-2.jpg

Ông Trump muốn thông qua MESA để lập liên minh quân sự như NATO để khống chế Iran.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *