vnapotalth-1545118549-98.jpg

vnapotalth-1545118549-98.jpg

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président du Parlement européen, Antonio Tajani.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *