vnapotalmy-1553590258-49.jpg

vnapotalmy-1553590258-49.jpg

Mỹ ký sắc lệnh chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *