vnapotalmy-1553590258-49.jpg

vnapotalmy-1553590258-49.jpg

Mỹ ký sắc lệnh chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.