vnapotallu-1545278979-87.jpg

vnapotallu-1545278979-87.jpg

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân đợt hai, thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *