vnapotaldu-1575378306-34.jpg

vnapotaldu-1575378306-34.jpg

Miệng hang động núi lửa C7, Công viên Địa chất Đắk Nông. (Ảnh: TTXVN phát)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *