vnapotalca-1571192051-56.jpg

vnapotalca-1571192051-56.jpg

Các HTX nông nghiệp của Bắc Giang tạo việc làm ổn định cho hơn 12.940 lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *