vnapotalbe-1586868615-95.jpg

vnapotalbe-1586868615-95.jpg

Bên trong khu cách ly 45 người liên quan bệnh nhân 237 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *