vnapotalba-1591709213-38.jpg

vnapotalba-1591709213-38.jpg

Xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong, ngoài nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *