vna_potal_uy_ban_thuong_vu_quoc_hoi_kiem_tra_cong_tac_bau_cu_tai_binh_thuan_5403717-1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Thuận