visaexempti-1535685185-81.jpg

visaexempti-1535685185-81.jpg

Vietnam (L) and Ethiopia ink agreement on visa exemption for diplomatic and official passport holders (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *