vietsen25-1526971730-51.jpg

vietsen25-1526971730-51.jpg

Không gian sáng tác của họa sỹ Đặng Phương Việt. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *