vanneiltea-1547608979-35.jpg

vanneiltea-1547608979-35.jpg

The couple enjoy tea-drinking time everyday amid their busy schedule. (Photo: Nguyen Ngoc Ly/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *