unesco-1496218334-29.jpg

unesco-1496218334-29.jpg

 Ngày 27/4/2017, tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Đại sứ Phạm Sanh Châu, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đã trình bày trước Hội đồng chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và đại sứ các nước thành viên của UNESCO về chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên chức Tổng Giám đốc của tổ chức này. Phần trình bày của Đại sứ Phạm Sanh Châu cùng 8 ứng cử viên khác diễn ra trong hai ngày 26-27/4, trong khuôn khổ kỳ họp Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 201, diễn ra từ 19/4 – 4/5/2017 tại Paris.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *