uber5-1496655969-43.jpg

uber5-1496655969-43.jpg

Kalanick, phải, sau khi đổi mũ với Tom Brady tại trận Kentucky Derby hồi tháng 5. (Ảnh: Travis Kalanick/Twitter)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *