tungatasia-1596192282-96.jpg

tungatasia-1596192282-96.jpg

Tung (centre) bags a gold medal at the 2017 Asian Artistic Gymnastics Championships in Thailand – the first Vietnamese gymnast to bag a gold medal at the event (Photo: VNA) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *