Từ trái sang: Hàng đứng: nhà báo Nguyễn Văn Vinh (Đài Truyền hình Việt Nam), Lê Phức (Báo ảnh Việt Nam). Hàng ngồi: nhà báo Trung Hiền (Báo Tiền Phong) Nguyễn Văn Lộc (Đài Tiếng nói Việt Nam) (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Từ trái sang: Hàng đứng: nhà báo Nguyễn Văn Vinh (Đài Truyền hình Việt Nam), Lê
Phức (Báo ảnh Việt Nam). Hàng ngồi: nhà báo Trung Hiền (Báo Tiền Phong) Nguyễn
Văn Lộc (Đài Tiếng nói Việt Nam) (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Từ trái sang: Hàng đứng: nhà báo Nguyễn Văn Vinh (Đài Truyền hình Việt Nam), Lê
Phức (Báo ảnh Việt Nam). Hàng ngồi: nhà báo Trung Hiền (Báo Tiền Phong) Nguyễn
Văn Lộc (Đài Tiếng nói Việt Nam) (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *