Từ 31/3, ngân hàng phát hành thẻ ATM mới phải gắn chip

Từ 31/3, ngân hàng phát hành thẻ ATM mới phải gắn chip