ttxvnxadao-1596077966-8.jpg

ttxvnxadao-1596077966-8.jpg

Trung tâm xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *