ttxvntrung-1545290268-16.jpg

ttxvntrung-1545290268-16.jpg

Khói lửa bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 27/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *