ttxvnthutu-1588081103-66.jpg

ttxvnthutu-1588081103-66.jpg

Tiếp tục tuyên truyền tới người dân nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *