ttxvnsyria-1545290759-10.jpg

ttxvnsyria-1545290759-10.jpg

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Daraa, Syria ngày 27/3/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *