ttxvnnongn-1507529368-49.jpg

ttxvnnongn-1507529368-49.jpg

Sản xuất rau sạch trong nhà kinh tại khu Nông nghiệp công nghệ cao ở thị xã Ninh Hòa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *