ttxvniphone-1548985224-95.jpg

ttxvniphone-1548985224-95.jpg

Khách hàng xếp hàng chờ mua mẫu điện thoại thông minh iPhone XR tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *