ttxvneuro2-1508748481-9.jpg

ttxvneuro2-1508748481-9.jpg

Kiểm đồng 20 euro tại một điểm giao dịch hối đoái. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *