ttxvnduong-1557798773-7.jpg

ttxvnduong-1557798773-7.jpg

Mặc cho máy bay Mỹ điên cuồng đánh phá, chiến sỹ công binh cầu Đ, Quảng Bình vẫn ngày đêm bám đường, bắc cầu cho xe ra tiền tuyến, đảm bảo mạch máu giao thông giữa hậu phương và tiền tuyến, tháng 8/1968. (Ảnh: Chí Thành/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *