ttxvndetma-1592449282-14.jpg

ttxvndetma-1592449282-14.jpg

Công nhân sản xuất các sản phẩm tại Công ty TNHH may Texhong. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *