ttxvncoase-1561085850-40.jpg

ttxvncoase-1561085850-40.jpg

Cờ các quốc gia thành viên ASEAN luôn tung bay tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *