ttxvnchieu-1569120522-20.jpg

ttxvnchieu-1569120522-20.jpg

Lô nhãn chín muộn được đưa vào chiếu xạ trước khi lên đường xuất sang Australia. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *