ttxvnbiend-1543979250-45.jpg

ttxvnbiend-1543979250-45.jpg

Học sinh Australia biểu tình chống biến đổi khí hậu tại Sydney. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *