ttxvnanhng-1558585109-64.jpg

ttxvnanhng-1558585109-64.jpg

Trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 19/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *