ttxvn40nam-1550458943-68.jpg

ttxvn40nam-1550458943-68.jpg

Xe tăng địch bị quân ta đánh lật nhào trong đợt 17/2/1979. (Ảnh: Mạnh Thường/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *