ttxvn2909ao-1601348844-73.jpg

ttxvn2909ao-1601348844-73.jpg

Các người mẫu ngoại quốc trong trang phục áo dài cách tân Việt Nam. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *