ttxvn2904tr-1588152436-75.jpg

ttxvn2904tr-1588152436-75.jpg

Bức ảnh các chiến sỹ đoàn B cắm cờ trên trại Davis sáng 30/4/1975. (Ảnh: Phùng Bất Diệt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *