ttxvn2904tr-1588151794-88.jpg

ttxvn2904tr-1588151794-88.jpg

Xe tăng và bộ binh Quân đoàn 2 vượt sông tiến về Sài Gòn. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *