ttxvn2809v-1601214977-63.jpg

ttxvn2809v-1601214977-63.jpg

Công dân trở về từ Guinea Xích đạo nhận giấy ra viện trước khi trở về nhà sau thời gian cách ly. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *