ttxvn2802da-1582882508-43.jpg

ttxvn2802da-1582882508-43.jpg

Mặt bằng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh được cho thuê sai quy định. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *