ttxvn2012tr-1576848602-85.jpg

ttxvn2012tr-1576848602-85.jpg

Người biểu tình tập trung tại Tripoli, Liban, ngày 20/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *