ttxvn1712as-1608193635-79.jpg

ttxvn1712as-1608193635-79.jpg

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanocha phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *