ttxvn1412gi-1607938534-82.jpg

ttxvn1412gi-1607938534-82.jpg

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *