ttxvn1304as-1586773234-98.jpg

ttxvn1304as-1586773234-98.jpg

Nhân viên y tế lưu giữ mẫu xét nghiệm với tất cả hành khách đi tàu về ga Sài Gòn. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *