ttxvn0901hc-1578581649-1.jpg

ttxvn0901hc-1578581649-1.jpg

2 сентября 1945 года на исторической площади Бадинь Президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, в результате чего родилась Демократическая Республика Вьетнам. (Фото: из архива ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *