ttxvn0812th-1607395059-39.jpg

ttxvn0812th-1607395059-39.jpg

Dây chuyền may xuất khẩu tại Công ty TNHH BT Fashion, tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *