ttxvn0610an-1601956939-74.jpg

ttxvn0610an-1601956939-74.jpg

Các phóng viên TTXGP cùng Chủ tịch UBTW Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *