ttxvn0408di-1596537711-10.jpg

ttxvn0408di-1596537711-10.jpg

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Washington, Mỹ, ngày 30/7/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *