truongsa5-1571480340-64.jpg

truongsa5-1571480340-64.jpg

Ngoài nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển, bảo vệ biển đảo quê hương, cán bộ chiến sỹ Trường Sa còn giành thời gian tăng gia sản xuất, để đảm bảo duy trì nguồn thực phẩm sạch mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *