trumpvsbid-1591258216-78.jpg

trumpvsbid-1591258216-78.jpg

Joe Biden nói về tình trạng bất ổn trên toàn quốc. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *