Trời và biển giao hòa tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh núi Bàn Cờ, Đà Nẵng. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trời và biển giao hòa tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh núi Bàn Cờ, Đà Nẵng. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trời và biển giao hòa tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh núi Bàn Cờ, Đà Nẵng. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *